Ochrana dat

Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů nejlepsirande.cz

(23. 10. 2020)

Ochrana dat je důležitým zájmem společnosti Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg ("Interdate S.A."). Z tohoto důvodu zpracováváme data našich zákazníků výhradně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, pokud nám tyto údaje zpřístupníte návštěvou této webové stránky pro srovnání seznamovacích služeb ("nejlepsirande.cz“), a jsme oprávněni shromažďovat, používat a zpracovávat údaje na základě souhlasu, který jste udělili.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“).

Log data

Při vstupu na domovskou stránku naší společnosti Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší následující data („log data“) na webový server naší společnosti, které naše společnost zaznamenává v log souborech:

  • datum a čas přístupu, URL odkazující internetové stránky, požadovaný soubor, objem přenesených údajů, typ prohlížeče a verze, operační systém, IP adresa, název domény poskytovatele internetového přístupu

Jedná se pouze o informace, které neumožňují identifikování konkrétní fyzické osoby. Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné zobrazení obsahu webových stránek a jsou povinné pro používání internetových nabídek. Logové údaje jsou vyhodnocovány čistě pro statistické účely, pro optimalizaci přítomnosti naší společnosti na internetu a v základních technologiích, a poté se odstraní.

Účel zpracování dat

Výše uvedené osobní údaje používáme k těmto účelům:

  • Udržování a ochrana bezpečnosti našich webových stránek předcházením a odhalováním bezpečnostních rizik, podvodného chování nebo jiné trestné činnosti nebo činností prováděných s úmyslem způsobit škodu. Dále pak analýza obsahu

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dosažení výše uvedených účelů. Není-li výslovně uvedeno jinak, právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. (b) a (f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo Váš výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. (a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud jsou výše uvedené údaje dále zpracovávány za jiným účelem, než je původní účel shromažďování, jsme povinni Vás o tom informovat před dalším zpracováním a o novým účelu. Tímto způsobem máte možnost vznést námitky proti zpracování Vašich údajů za jiným účelem.

Přenos dat

Se všemi údaji, které nám poskytnete, bude zacházeno jako s důvěrnými. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám.

Vaše data nebudou v zásadě zpřístupněna k použití třetím stranám, pokud jste nedali svůj souhlas nebo nejsme oprávněni a/nebo povinni ze zákona tyto údaje předat.

Osobní údaje předáváme soudům, daňovým úřadům, orgánům dohledu, pokud je to zákonně přípustné a nezbytné k dodržení platných zákonů nebo k vymáhání, výkonu nebo obraně zákonných práv. Podnikáme veškeré kroky k zajištění vhodných a přiměřených záruk na ochranu Vašich osobních údajů.

Pokud je to nezbytné pro poskytování služby, osobní údaje předáme pro výše uvedené účely těmto společnostem nebo kategoriím společností:

· insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 Munich, Německo. Náš poskytovatel služeb je zodpovědný za provozování naší platformy, za další vývoj softwaru, podporu zákazníků a marketing.

· R&T Media Network, Nassaulaan 36, 2341 EE OEGSTGEEST, Nizozemí. REVIEWTYCOON používáme jako platformové řešení pro vytváření srovnávacích webů, které poskytuje R&T Media Network. Informace generované v rámci tohoto řešení se ukládají do sítě R&T Media Network.

K přenosu adresátům mimo EU dochází, pouze pokud to vyžaduje předem stanovený účel a pouze na základě standardních smluvních ustanovení EU. Tím je zaručeno, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů i v USA (rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise 12. 7. 2016, ref. C(2016) 4176 v konečném znění, Úřední věstník L 207/1 ze dne 1. 8. 2016).

Doba uložení

Pokud není při shromažďování uvedena výslovná doba uchovávání (např. v rámci prohlášení o souhlasu), budou osobní údaje vymazány, pokud již nejsou nadále nezbytné pro splnění účelu uchovávání, ledaže zákonné povinnosti uchovávat záznamy zabraňují vymazání (např. daňové a obchodní právo uchovávat záznamy).

Zabezpečení údajů

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich dat, která ukládáme a zpracováváme v naší společnosti, před manipulací, ztrátou důvěrnosti, zničením a před přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření naší společnosti se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Práva subjektů údajů: právo na informace, opravu, výmaz nebo omezení zpracování jejich osobních údajů, právo vznášet námitky a právo na přenositelnost údajů

Na Vaši žádost Vás budeme v souladu s platnými právními předpisy písemně informovat, zda a jaké osobní údaje v naší společnosti uchováváme. Pokud jste Vy sám/sama registrován/a jako uživatel/ka, poskytujeme Vám možnost prohlédnout si tyto údaje a a případně je upravit a odstranit. Pokud byly navzdory snahám naší společnosti o zabezpečení a správnosti údajů uloženy nepravdivé informace a Vy jako uživatel/ka nemůžete opravit svá data, opravíme je na Vaši žádost.

Máte také právo požadovat omezení zpracování osobních údajů naší společností. Kromě toho můžete požadovat, abyste obdrželi údaje, které jste poskytli naší společnosti ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu. Můžete také vznést námitky proti zpracování osobních údajů naší společností.

Kromě toho máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, pokud tomu nebrání zákonná povinnost vést tyto záznamy. Údaje odstraňujeme, když je již nepožadujeme pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovány, nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro další zpracování Vašich údajů. Kromě toho odstraníme údaje, pokud bylo zpracování nezákonné z důvodů, které nám nejsou známy, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování a neexistují žádné předchozí oprávněné zájmy pro zpracování. Vaše data budou také vymazány, pokud k tomu máme zákonnou povinnost. Naše společnost také zavedla technická opatření, aby všichni příjemci Vašich údajů byli informováni o Vaší žádosti o odstranění nebo opravu. Toto platí pouze pro případy, kdy jsme tato data zveřejnili. Všechny odkazy, kopie a replikace Vašich osobních údajů budou smazány.

Pokud jste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Odvolání souhlasu neznamená, že zpracování dat v minulosti bylo nezákonné.

Přenos dat naší společnosti probíhá dobrovolně. Tato data jsou však nezbytná pro další uzavření smlouvy nebo pro zodpovězení Vašich dotazů. Pokud nechcete Vaše údaje zveřejnit, smlouva nemůže za určitých okolností nabýt účinnosti nebo Vaše dotazy nemusí být zodpovězeny. Poskytování údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy.

Kontaktní údaje inspektora pro ochranu údajů naší společnosti jsou:

[email protected] nebo poštou na

Interdate S.A. C-Date inspektor ochrany údajů
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Máte také právo stěžovat si příslušnému orgánu pro dohled nad ochranou údajů ohledně zpracování údajů naší společností.

Dozorčí orgán pro ochranu údajů odpovědný za naši společnost je:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tel: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Jako subjekt údajů máte možnost obrátit se na orgán dozoru nad ochranou osobních údajů ve Vaší zemi: ( https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 ).

Analýzy založené na sledování, remarketingové nástroje

Používáme takzvané technologie sledování, abychom neustále zlepšovali a optimalizovali naši nabídku.

Google Analytics

nejlepsirande.cz používá také Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, internetovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné v počítačích zákazníků, aby pomohl analyzovat, jak tyto stránky používají. Informace generované pomocí cookie o používání této webové stránky (včetně IP adresy) budou předány na server Google ve Spojených státech a tam uloženy. Google bude používat tyto informace k hodnocení používání webových stránek zákazníky, vypracovávat analýzy činností na internetových stránkách pro provozovatele internetových stránek a poskytovat jiné služby spojené s internetovými stránkami a používáním internetu. V případě potřeby předá společnost Google tyto informace rovněž třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem, nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí osoby jejím jménem. Google nebude přiřazovat IP adresu k žádným jiným údajům, které drží. Zákazníci mohou zabránit instalaci souborů cookies výběrem vhodného nastavení ve svých internetových prohlížečích. Avšak pokud se tak stane, nemusí být možné plně využít všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky zákazníci prohlašují svůj souhlas se zpracováním shromážděných údajů společností Google způsobem popsaným výše a za výše uvedeným účelem. Podrobné informace o Google Analytics a ochraně údajů naleznete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Naše uživatelská analýza používá Universal Analytics. To nám umožňuje získat informace o používání našich nabídek na různých zařízeních ("Cross Device"). Používáme pseudonym ID uživatele pomocí technologie cookie, která neobsahuje žádné osobní údaje a nepřenáší data na Google. Sběr a ukládání dat lze kdykoliv odhlásit prostřednictvím pluginu Google prohlížeče ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ). Tato výjimka musí být provedena ve všech systémech, které používáte, například v jiném prohlížeči nebo na Vašem mobilním zařízení. Více informací o Universal Analytics naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

Následující funkce reklamy Google Analytics jsou povoleny:

  • Remarketing s Google Analytics
  • Hlášení zobrazení sítě Google Display Network
  • Zprávy Google Analytics o demografických údajích a zájmech
  • Integrované služby, které vyžadují, aby Google Analytics shromažďoval data prostřednictvím reklamních cookies a identifikátorů

Tyto funkce reklamy umožňují Google Analytics shromažďovat další uživatelská data přes Google reklamní cookies (více informací na https://www.google.com/policies/technologies/types/ ) a identifikátory pro data shromážděná prostřednictvím standardní implementace Google Analytics.

Cloudflare

Pro ochranu před útoky, škodlivými boty a pro optimalizaci doby načítání našich webových stránek využíváme služby našeho technologického partnera Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Všechna data přenášená na tuto stránku nebo z této stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou zpracovávána prostřednictvím celosvětové sítě Cloudflare („Content Delivery Network“). Ve výchozím nastavení se používá nejbližší datové centrum. Služba Cloudflare provozuje datová centra v rámci EU. Pro datová centra mimo EU se použijí „standardní smluvní doložky EU“. K rozpoznání a obraně před útoky ukládá Cloudflare přístupová data, která jsou obvykle smazána do 4 hodin, nejpozději do 3 dnů. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Cloudflare najdete na: https://www.cloudflare.com/security-policy . Podrobnosti o tom, co Cloudflare přesně ukládá, najdete zde: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/ . Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů společností Cloudflare, jak je popsáno výše.

Cookies

Některé služby nejlepsirande.cz vyžadují nastavení takzvaných cookies. nejlepsirande.cz proto výslovně informuje zákazníky o používání cookies.

Cookies jsou textové úryvky, které se ukládají buď po omezenou dobu (tzv. „Session cookies“) v dočasné paměti počítače, nebo na pevný disk počítače (tzv. „Persistent cookies“). Soubory cookies obsahují například informace o předchozím přístupu uživatelů na příslušný server, informace o tom, které nabídky byly požadovány nebo jaké způsoby platby byly dohodnuty během předchozích transakcí. Hlavními účely cookies je připravovat nabídky přizpůsobené zákazníkům a navrhovat používání služeb tak, aby bylo pro zákazníka co nejpohodlnější. Ve výsledku mohou zákazníci tyto internetové stránky navštívit tak, aniž by museli pokaždé provádět všechna nastavení. Cookies dosahují těchto účelů prostřednictvím ukládání osobních nastavení na webových stránkách. Naopak soubory cookies se nepoužívají k nezávislému provádění programů ani k načítání virů do počítačů zákazníků.

nejlepsirande.cz používá soubory session cookies, soubory cookies partnerů a přidružených společností a persistent soubory cookies.

Persistent cookies:

nejlepsirande.cz používá takzvané „persistent (trvalé) soubory cookies“ k ukládání osobních nastavení používání, které zákazník zadá při používání služeb nejlepsirande.cz. Na jedné straně toto nastavení zajišťuje, aby zákazníci po návratu na internetové stránky nejlepsirande.cz znovu našli svá osobní nastavení, a na druhé straně slouží k automatickému rozlišení stavu členství zákazníků, např. zdali již viděli konkrétní informace a reklamní kampaně nebo se zúčastnili průzkumu. Účelem použití persistent (trvalých) souborů cookies je přizpůsobit a vylepšit služby nejlepsirande.cz.

Prohlášení o souhlasu

Uzavřením smlouvy souhlasím se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů pro výše uvedené účely společností Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg nebo třetími stranami, které pracují jménem a na účet Interdate S.A.

Byl jsem informován, že Interdate S.A. zaznamená můj souhlas.

Kromě toho jsem byl/a informován/a, že osobní údaje týkající se mé osoby, které jsou shromažďovány v rámci výše uvedených účelů, budou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Byl/a jsem informován/a, že zpracování mých údajů probíhá na dobrovolné bázi, a že mohu svůj souhlas se zpracováním mých údajů odmítnout nebo jej kdykoli s účinností do budoucna odvolat bez jakýchkoli nevýhod pro moji osobu.

K odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s uvedením IP adresy použité při návštěvě tohoto webu na e-mailovou adresu:

[email protected]

Byl/a jsem informován/a, že mohu své odvolání zaslat faxem na číslo: 00 44 207 691 78 03 nebo poštou na adresu Interdate S.A., C-Date Customer Service / Revocation of Consent or Data Correction, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg.